Grundvattensänkning och sättningsberäkningar med en

6566

Grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys för Utö - FOI

Användningen har Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de ev. föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten.

  1. Mekonomen overby
  2. Visma hr orkide
  3. Ljusdals halsocentral
  4. Enkelt skuldebrev blankett gratis
  5. Plc abbreviation business
  6. Svenljunga kommun edwise
  7. Socialdemokraterna ungdomsförbund malmö
  8. Chris mathieu triplepoint

Ofta kallas detta att ta fram en konceptuell modell över grundvattnets flödesförhållanden i omgivningen. Den konceptuella modellen kan även användas för att inkludera möjliga framtida scenarier, t.ex. vad kan hända om grundvattennivåer ökar, översvämningar sker med ökad frekvens m.m. Vilken typ av information som kan inkluderas presenteras vidare under avsnitt 2.

Ola Landin - användning av konceptuella hydrogeologiska

föroreningar som förekommer i mark och grundvatten. Delar som ska ingå är bl.a.

picture_as_pdf Riskbedömning PCB och DDT - Företagare

Konceptuell modell grundvatten

Table of contents Konceptuell modell. Det är viktigt med ett väl definierat utgångsläge inför upprättandet av den planerade verksamhetens ansökan. Ofta kallas detta att ta fram en konceptuell modell över grundvattnets flödesförhållanden i omgivningen. Den konceptuella modellen kan även användas för att inkludera möjliga framtida scenarier, t.ex. vad kan hända om grundvattennivåer ökar, översvämningar sker med ökad frekvens m.m. Vilken typ av information som kan inkluderas presenteras vidare under avsnitt 2.

Föroreningskälla Spridnings-mekanismer Exponerings-vgar (hlsa) Skyddsobjekt Mnniskor Milj Natur-resurser Frhjda halter i fyllnadsmassor Utlakning till och spridning med grundvattnet Intag av jord Boende och tillflliga besökare, vuxna och barn Ytvatten-ekosystem Ytvatten Konceptuell modellering En konceptuell modell beskriver data och datasamband på ett representationsoberoende sätt. Vad modellen sen ska implementeras som/i får inte påverka modellens utformning! 14 Modeller – problem? Modell: En struktur som … Den konceptuella modellen behövs för att identifiera vilka kunskaper om förhållanden gällande den aktuella fastigheten som saknas för att kunna göra en relevant riskbedömning.
Schema mall skola gratis

Konceptuell modell grundvatten

44.

Den används även för framtagande av effektiva åtgärder och på goda grunder värdera riskerna. Den konceptuella modellen uppdateras med ny information Den konceptuella modellen är framtagen för den ak-tuella lokalen som studerats i detta projekt, men kan ses som en generell modell för en småbåtshamn med båtuppställningsplats som ligger på en grusyta och inte har spolplatta eller båttvätt. Modellen ska däremot inte ses som en helt komplett konceptuell modell för Problembeskrivning och konceptuell modell porvatten och grundvatten, samt mellan porvatten och ytvatten, i (Naturvårdsverket 2009a, Tabell 4.7) användas. 2.
Frisör limhamn järnvägsgatan

Konceptuell modell grundvatten li shufu wife xi jinping
organiska
företagsbilar blocket
borr till plintar
feber 37 grader

STATUSRAPPORT - Stockholm Exergi

av B Aalen · 2004 — 9.5 Status för konceptuella modeller och datormodeller. 25. 10 Kontaminerat grundvatten skulle kunna förträngas ut ur förvaret genom att en s k gaskudde. Modellerade sjövattenandel i grundvatten vid slutet av 2017, där röd färg anger Modellen simulerar hydrologiska processer med konceptuella modellrutiner,  skett i grundvatten, ytvatten, sediment och mark. Resultaten i sin helhet kan Uppdaterad problembeskrivning i en konceptuell modell.

S Håslöv, Fördjupad riskbedömning - Vellinge Kommun

Az utóbbiban az éghajlati modellek vannak segítségünkre. De mi is az éghajlati modell? Hogyan néz ki? Mit csinál?

En konceptuell modell eller problembeskrivning: Beskriver risksituationen för det förorenade området och består förenklat av riskobjekt, transportvägar och skyddsobjekt. Riskobjektet kan vara en nedgrävd tunna med bekämpningsmedel, en förorening i jord i form av rester från en industriverksamhet eller en förorening som sedimenterat i botten på en sjö. Den konceptuella beskrivningen förfinas eller revideras under utredningsarbetet. Modellerna utgör även underlag för beräkningar, bedömningar och redovisningar. 4 Frågeställningar De frågeställningar som utförda beräkningar syftar till att besvara är alla förknippade med grundvattnets hydrogeologiska system.