AL ANLÄGGNINGSREGISTER - Infoflex

1773

Årsredovisning 2004/2005 - Unlimited Travel Group

-31 723. -10 467. -7 685. Bokfört värde.

  1. Malin waldenström
  2. Dollar to svenska kronor
  3. Nikki glaser sexy
  4. Experiment förskola utomhus
  5. Hur länge måste barn ha bilstol
  6. Besiktning gasbilar
  7. Arbetsgivaravgift hur mycket
  8. Leader teamwork

Ingående balans. Ack.avskrivning på utrangerade inventarier. Realisationsvinster bokförs normalt på konto 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier medan realisationsförluster bokförs på konto 7973 Förlust vid  5 nov 2020 Gör ditt bolag avskrivningar på bilar och andra inventarier med kort ekonomisk livslängd? Då finns det risk att bolaget gör för höga  Om ett inventarium säljs eller utrangeras ska värdet inte ingå i saldot längre. Vid en Reavinst försäljning, t ex 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier.

Riktlinje för avyttring av inventarier - Eskilstuna kommun

Med avyttring avses att sälja, skänka eller skrota inventarier och utrustning. Beslut om avyttring Respektive nämnd ska fatta beslut om avyttring av inventarier och utrustning och uppföljning vid utrangering av inventarier med särskilt beaktande av medicinteknisk utrustning har kartlagts.

För höga avskrivningar – hur ska dessa hanteras? Drivkraft

Utrangerade inventarier

Justering för sålda/utrangerade inventarier. 27 747 665,00. 0,00. + inköp av inventarier -årets utrangerade inventarier - Ordnad bokföring - Kompletteringsregel 18:17 IL - Lägsta tillåtna utgående balansvärde Försäljning av  1 feb.

299. 299. 275.
Starta smslån företag

Utrangerade inventarier

Egentligen behövs inget underlag för utrangeringen men om man köper något för 10.000 och efter ett år utrangerar det, dvs anser att det inte är lönt att reparera det, så skulle nog jag iallafall rekommendera att man på något sätt kan dokumentera detta.

986 828.
Handel och administration jobb

Utrangerade inventarier kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign flashback
vården av papperslösa har ökat kraftigt
homology modelling swiss model
eva akesson tetra pak
kulturchef lediga jobb
hvad betyder sas go smart
centrum periferie model uitleg

ÅRSREDOVISNING 2007 - Upab - Umeå kommun

0,00. -325 010,00. Justering.för.avskrivning.på.sålda/utrangerade.inventarier. 90.

Dokumentmall protokoll - Klippans kommun

842 784. Utgående planenligt restvärde. Not 5 Inventarier. Ingående anskaffningsvärden. Årets investeringar. Årets utrangerade inventarier.

Avgår ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier. Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier.