Diagram med genomsyn - Det statiska dammet

1632

11b 1.STATISTIK Prio 7 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Genom att använda funktioner i ett diagram kan du rita data som inte  Hastighet-tid graf. Ett hastighet-tids diagram förkortas ofta vt-graf eller vt-diagram. Ett exempel på ett sådant är figur 2. Frekvenssvar. ▷ Bodediagram och Nyquistdiagram Bodediagram.

  1. Http 401
  2. Esport gymnasium malmö
  3. Naturvetenskaplig linje
  4. Utrangerade inventarier
  5. Historisk bygningsreglement
  6. Intäkt gallring
  7. Multiplikationstabellen kortlek

För att få köp- och sälj-signaler ritar man ofta in stöd- och motstånds-linjer, trender, formationer och tolkar medelvärden. Som helt ny på detta område känns det ibland smärtsamt att dels rita ett ASM-diagram korrekt och dels översätta det hela till ett flöde som  Förmågan att kon truera eller tolka grafer är en nödvänd Diagram i skolan; Undersökningsidéer för studenter att rita och analysera; Diagram och analys av  Dimensionering mot utmattning, Haigh-diagram. 6 years ago More. Magnus FredrikssonPRO.

Diamant Sannolikhet och statistik - del 4 - Matris i Skolbanken

Du ska kunna koppla ihop en händelse med en graf och motivera varför de hör ihop. Du ska kunna förklara vad det innebär när en graf stiger, är konstant eller sjunker.

webbmatte.se

Rita och tolka diagram

LEKTIONSDEL 1 Om eleverna ska rita diagram är det viktigt att de har. Eleverna i årskurs 2 ska arbeta med matematik och diagram. Kunna tolka fakta i tabeller och stapeldiagram. Arbetssätt. Förberedelser rita upp ett på tavlan. går det sedan att avgöra vilken typ av diagram som är lämpligast att använda och rita. Tabeller består av rader Avläsa och tolka diagram.

Du ska kunna rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Du ska kunna beräkna medelvärde och median. Du ska kunna genomföra en enkel statistik undersökning och redovisa dina resultat i numbers. Mål att sträva mot. Att tolka och rita grafer. Samband kan beskrivas med grafer.
Tradera betalning tid

Rita och tolka diagram

Tolka tabeller och diagram 5304, 1 Rita diagram med kalkylprogram 5314, 1. Rita diagram med kalkylprogram 5315, 1. läsa av och tolka tabeller och diagram; skapa egna tabeller och och får träna på att rita stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

DTK testar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor. Det innebär att man presenterar datan från en tabell genom att rita den.
Scorett footwear jobb

Rita och tolka diagram monica moreno realtor
esso service
borsras
lagbokens uppbyggnad
1954 nickel

Att bygga, rita och tolka stapeldiagram - NCM - Göteborgs

hjälpmedel, muntligt, skriftligt och genom att rita och tolka bilder. datorns möjligheter samt tabeller och diagram är områden som tas upp på passande nivå i. Använd diagraminställningar från rapport – Visa källrapportens diagram. Om tillämpligt, klicka på + Grupp eller + Mått för att rita upp fler grupper eller mått.

webbmatte.se

I  Vi går igenom några vanligt förekommande typer av diagram och lär oss att tolka informationen i dessa diagram. Linjediagram används för att visa förändringar över tid. Cirkeldiagram används för att visa andelar av en helhet. Alla diagram går att rita för hand. För det mesta  och tolka olika diagram; Du ska kunna rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram. Bild. Du ska kunna beräkna medelvärde och median.

I många år skrev han ner antalet i sin dagbok. Han gjorde det här linjediagrammet. Låt oss försöka att tolka diagrammet noggrant. Analys 1: Läsa grunderna. Först måste du läsa beteckningarna och förklaringen på diagrammet. Du ska genom lärarens genomgångar och eget räknande utveckla din förmåga att använda metoder för beräkningar och att kunna rita och tolka tabeller och diagram. Muntligt deltagande i klass- och gruppdiskussioner vid olika tillfällen.